Om folk og fisk

Antibiotikaresistens som idémessig utfordring i mat- og helsefeltet

Av Terje Finstad

Oktober 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2015
Helse
Les også: