Reiseskildring og biografi

Av Anne Helness

November 2023

Lumholtz’ gjenferd: verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte, og alt som ble igjen

Lumholtz’ gjenferd: verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte, og alt som ble igjen

Morten A. Strøksnes

Forlaget Oktober
Oslo, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også: