Representationer av mode och kläder i Boyes magasin åren 1818–1824

Av Lisa Svensson

Mai 2020

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/2020
Klede
Les også: