Tingenes kalde krig

Den kalde krigen hadde sin hjemmefront - hvor tingene ble brukt som våpen

Av Christine Myrvang

Mars 2016

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2016
Ting
Les også:
Krig og filosofi

Bokmelding av
Filosofenes krig. Den europeiske filosofien under første verdenskrig