Wilhelm Reich i Norge – noen kildekritiske betraktninger

Foto: Ludwig Gutmann/Wikimedia commons, forstørret og utvidet digitalt

Wilhelm Reich i Norge – noen kildekritiske betraktninger

Av Eivind Tjønneland

August 2023

Du må ikke sove. Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge

Du må ikke sove. Wilhelm Reich og psykoanalysen i Norge

Håvard Friis Nilsen

Aschehoug
Oslo, 2022

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2023
Luksus
Les også:

Før, etter, under og over «Rubin-året»

Jan-Erik Ebbestad Hansen har skrive ei omfattande og spennande bok med utgangspunkt i dei skjellsettande hendingane i det han kallar «Rubin-året», altså 1957: Da Norge mistet dyden. Moraldebattane i etterkrigstida som toppa seg i rettsaken mot Mykle dette året var nemleg grunnleggande for det baksideteksten kallar «fremveksten av det liberale samfunnet i Norge». Allereie i forordet gjer forfattaren det umisforstå­eleg klårt korleis han stiller seg til det som skjedde for snart 55 år sidan: «Hvis fremstillingen gir inntrykk av at jeg er vennlig stemt overfor det liberale samfunnet som forsvarerne av Mykles roman var med å kjempe frem, er det riktig. Jeg er en tilhenger av dette samfunnet, og håper det kan utvikles videre.» (s. 5)

Bokmelding av
Da Norge mistet dyden: Mykle-saken, ytringsfriheten og kampen om moralen