Cuba

Cuba

Nummer 1-2

2013

Redaktør(er)

Haakon Flemmen, Truls Petersen, Thale Sørlie

Hvilke historiske forestillinger om Cuba vil forme landets fremtid? Dette spørsmålet søkte Arr svar på da vi i oktober 2012 arrangerte konferansen «Images of Cuba». I løpet av en uke presenterte kubanske, amerikanske og norske forskere sine analyser av kubanernes forhold til sin egen historie og omverdenens syn på Cuba. Bidrag fra denne konferansen utgjør hoveddelen av dette nummeret.

Tema: Cuba

Debatt

Bokomtaler