Les også:
Dammanns dom

Bokmelding av
Verdirevolusjon: Planeten må reddes fra uhemmet økonomisk vekstkonkurranse