Opprør

Opprør

Nummer 1

2022

Redaktør(er)

Tomas Brodahl og Espen Schaanning

Arr utforsker ulike former for opprør i historien.

Tema: Opprør

Bokomtaler