Underholdning

Underholdning

Nummer 1

2006

Redaktør(er)

Ellen Krefting

I dette nummeret av Arr har vi ønsket å betrakte underholdningen og ikke minst underholdningsproblematikken fra en historisk synsvinkel. Vi har ønsket å få løftet fram ulike defi nisjoner av underholdning, ulike funksjoner som underholdningen har hatt og den varierte status som den er blitt gitt – i hvert fall siden 1600-tallet. Hvordan har man skjelnet mellom underholdning og informasjon, underholdning og kunst i det moderne offentlige rom? Hvordan har skillene mellom «god» og «dårlig» underholdning fungert og – ikke minst – endret seg? Og hva er det som gjør at underholdning noen ganger framstår som så problematisk og farlig, og andre ganger som forlokkende, megetsigende og viktig?

Tema: Underholdning

Utenomtema

Bokomtaler