Følelser

Følelser

Nummer 4

2020

Redaktør(er)

Ellen Krefting

Arr utforsker følelsenes historiske dimensjoner.

Tema: Følelser

Utenomtema

Bokomtaler