Aristoteles-saken» eller spørsmålet om Europas identitet

Aristoteles-saken» eller spørsmålet om Europas identitet

Det er ikke ofte en fagbok om middelalderens idéhistorie utløser protestaksjoner, men det er nettopp det som har skjedd etter utgivelsen av Sylvain Gouguenheims Aristote au Mont Saint-Michel (Aristoteles på Mont Saint-Michel).

Bokmelding av
Aristote au Mont Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe chrétienne