Tøffe tider

Bokmelding av
Blant slaver og sjørøvere: En bergensskippers forunderlige skjebne

Kurkamp

Bokmelding av
Vitenskap og varme hender: Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag

Empiri uten Gud

Bokmelding av
Lykkens politikk: Fransk opplysningstid og synet på menneske og straff hos Helvetius