Empiri uten Gud

Bokmelding av
Lykkens politikk: Fransk opplysningstid og synet på menneske og straff hos Helvetius

Bokmelding av
Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder

Er forfattarane dei nye teologane?

Er forfattarane dei nye teologane?

Bibelomsetjingar som historisk kjeldemateriale og som litteratur: Nokre bøker rundt utgjevinga av Bibel 2011

Bokmelding av
Bibelsk, Bibelen 3.0. Bak Bibel 2011, Når Ordet blir norsk: Norske bibeloversettelser, 1945–2011, Ny bibel, nye perspektiver: Grunntekster, oversettelse og teologi, Teologi: Tidsskrift