Kjønn

Kjønn

Nummer 2

2022

Redaktør(er)

Ellen Krefting og Sarah Hervé

Et nummer om kjønnsuttrykkenes og kjønnskategorienes historisitet.

Tema: Kjønn

Bokomtaler