Radikalisme

Radikalisme

Nummer 3-4

2012

Redaktør(er)

Emil N. Johnsen

Det er noe flyktig ved radikalismen. Å være radikal for 50 år siden er ikke det samme som å være radikal i dag. Gårsdagens radikalere ender opp med å bli dagens konservative. Dermed er det også noe grunnleggende historisk ved radikalismen. Med dette nummeret av Arr ønsker vi å gi noen historiske perspektiver på et begrep som i dag sjelden historiseres.

Tema: Radikalisme

Utenomtema

Bokomtaler